top of page

Training Power-BI

Training Power-BI in kleine persoonlijke klasjes.

Het is nu ook mogelijk om een training Power-BI te krijgen.

In kleine klasjes van 3 tot maximaal 6 personen wordt Power-BI training gegeven.

Wat krijgt u:

Wij leveren trainingen voor developers van rapportages, admins en gebruikers

Een gebruiker kan vaak binnen een dagdeel goed omgaan met rapportages.

Aan het einde van de intensieve tweedaagse training kunt u zelf een Power-BI rapportage maken en zelf een management informatie portaal opzetten waarop het management van de organisatie in kan loggen.

Investering

De investering is € 490 per dagdeel exclusief BTW.

Vraag ook naar de avondtraining.

Meer informatie? Klik hier

bottom of page