top of page

Wat doet de informatie analist

De IA beschrijft het te bouwen of verbouwen informatiesysteem aan de hand van documenten.

De informatie die gebruikt wordt om

- Pro

Functioneel ontwerp (FO)

Een functioneel ontwerp is een document waarin het te ontwikkelen systeem of te verbeteren systeem is opgeschreven.

Met een

Technisch ontwerp (TO)

Business analyse

Bij business analyse worden bevindingen en/of requirements vanuit de business in kaart gebracht. Deze worden met de business afgestemd en akkoord bevonden.

Vervolgens worden de bevindingen in stories weggeschreven zodat deze uiteindelijk leiden tot gerealiseerde producten.

Informatie Analyse

bottom of page