top of page

Optimalisatie van organisaties gebeurt aan de hand van de volgende vrij algemene stappen:

  1. Weet waar je heen wilt met de organisatie

  2. Weet waar je staat

  3. Bepaal het pad van verandering

1. Weten waar de organisatie heen gaat

SOLL situatie. Het weten waarheen de organisatie gaat, kan een lastig proces zijn. Daarvoor moet eerst in grote lijnen bekend zijn waar de organisatie staat en wat de beperkingen en mogelijkheden zijn van de organisatie om te veranderen.

Voorwaarde voor de SOLL situatie is wel dat er een bepaalde visie en strategie helder zijn. Voor diverse organisaties is hierbij geholpen.

Producten: Missie, Visie, gewenste procesmodellen, BHAG, 

2. Weet waar de organisatie staat

IST situatie. Het is mogelijk om te weten waar de organisatie staat wanneer helder is welke spelers er in de markt zijn en hoe de organisatie en haar producten zich verhouden

Producten: vijf krachten model Porter, SWOT analyse

3. Bepalen verandering

De verandering (nr 3) wordt beheerst uitgevoerd via de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. De uitgezette acties worden klein gehouden. Dus jaardoelen worden kwartaaldoelen worden maanddoelen worden dagdoelen. De uitgezette acties worden ook aligned over de hele organisatie. Periodiek wordt er geëvalueerd en bijgestuurd.

Het evalueren gebeurt aan de hand van van tevoren afgesproken indicatoren. Deze worden frequent gemeten en gepresenteerd op dashboards.

Hulpmiddelen:

Producten: Strategie, actieplan, 

Business optimalisatie

bottom of page