top of page

Met de innovatiescan ​worden uw innovatieprocessen in kaart gebracht en vergeleken met onze referentieprocessen en checklists. Door de ervaring met innovatie en processen kunnen wij in enkele weken tijd de verschillen in kaart brengen, deze doorspreken en indien van toepassing verbeterpunten aangeven.

Referentieprocessen innovatie

Innovatiers beschikt over een set van referentieprocessen op het gebied van Innovatie en productontwikkeling.

Uw huidige processen worden gemodelleerd en daar waar nodig gecompleteerd of afgestemd op onze processen. Personeel wordt getraind om (aanpassingen aan) de processen te volgen.

Indien gewenst worden er werkprocedures gemaakt hoe om te gaan met uw innovatiesystemen (waaronder ideeënbus etc.). Meetpunten in uw processen worden gedefinieerd.

Procesmeting

Naast het nakijken van de processen wordt ook gekeken in hoeverre de innovatieprocessen effectief zijn in cijfers. Op basis hiervan worden ook aanbevelingen gedaan.

Tijdelijke actie

Tot medio 2019 wordt de innovatie processcan voor half geld aangeboden. Dit omdat we de proceswaarden volledig anoniem kunnen gebruiken in nieuwe diensten die medio 2019 worden aangeboden. Let op: deze aanbieding is alleen geldig als de proceswaarden gebruikt kunnen worden.

Neem direct contact op om een afspraak te maken: 033 - 202 2500

Innovatiescan

bottom of page