top of page

Waar bij Innovatie de eindresultaten niet altijd even helder zijn, is bij Performance management het eindresultaat wel helder. We moeten weten waar we naartoe gaan om te kunnen bepalen of we op de goede koers zijn.

 

Performance management gaat over het beheersen van wat de organisatie doet en uiteindelijk levert.

Innovatiers heeft ruim 10 jaar ervaring met diverse dashboards en performance management.

Innovatiers kan de organisatie met de volgende onderwerpen helpen:

 - Opzetten van het systeem van performance management;

 - Bepalen doelen en strategie van de organisatie;

 - Bepalen relevante indicatoren van de organisatie;

 - Bepalen onderliggende informatie die nodig is als de indicator aandacht nodig heeft

De realisatie kan gebeuren in diverse dashboards en rapportages

Bel voor meer informatie 06-21210205 of stuur een email naar reinold@innovatiers.nl.

Performancemanagement

bottom of page