top of page

Procesmanagement diensten die voor diverse klanten zijn verricht:

  • Procesmodellen en proceskaarten

  • Referentieprocessen Business development

  • Referentieprocessen Innovatie

  • Procesverbeteringen

  • Procesreviews

  • Procesmeting en bepalen KPI's

Referentieprocessen business development, marketing en sales

Innovatiers beschikt over een set van referentieprocessen op het gebied van Marketing, sales en business development. Referentieprocessen zijn processen waarover lang nagedacht is. Deze referentieprocessen zijn niet per se leidend voor uw organisatie, maar kunnen wel dienen als checklist of - indien u deze nog niet heeft gemodelleerd - als basis om uw eigen processen te ontwerpen.

Uw huidige processen worden gemodelleerd en daar waar nodig gecompleteerd of afgestemd op andere processen. Personeel wordt getraind om (aanpassingen aan) de processen te volgen.

Indien gewenst worden er werkprocedures gemaakt hoe om te gaan met het CRM en/of marketing automation systeem. Meetpunten in uw systemen worden aangepast.

Met deze referentieprocessen zijn diverse workshops voor managementteams gegeven in Nederland, België, Duitsland en Italië.

Referentieprocessen Innovatie

Innovatiers beschikt over een set van referentieprocessen op het gebied van Innovatie. Referentieprocessen zijn processen waarover lang nagedacht is. Deze referentieprocessen zijn niet per se leidend voor uw organisatie, maar kunnen wel dienen als checklist of - indien u deze nog niet heeft gemodelleerd - als basis om uw eigen (deel)processen te ontwerpen.

De referentieprocessen Innovatie kunnen gebruikt worden voor:

- Quickscan van de huidige Innovatieprocessen (wat moet er worden aangepast en wat niet)

- Checklist voor ontwikkeling Innovatieprocessen

- Afstemming (interfaces) tussen afdelingen beschrijven: wie doet wat en wanneer is het wat af en hoe informeer je elkaar.

Procesverbeteringen

Het doel van de meeste organisaties is het creëren van zoveel mogelijk waarde voor haar klanten. Dat is het bestaansrecht. Alle processen die geen waarde voor klanten toevoegen (intern/extern) dienen goed tegen het licht gehouden te worden.

Er wordt bij procesverbetering gelet op: overproductie, voorraden, fouten, verstoringen, wachttijden, transport, zoeken en onbenut talent. Deze zijn geleend uit Lean manufacturing.

Dit kan uiteraard voor producten en diensten gelden, maar ook voor software-ontwikkeling.

 

Procesmeting en bepaling indicatoren

Een proces wordt gemeten op een aantal aspecten:
– kosten (kostenmanagement)
– kwaliteit (kwaliteitsmanagement)
– kwantiteit (performance management)
– risico (risicomanagement)
– tevredenheid (customersatisfaction, medewerkertevredenheid etc.)

Afhankelijk wat de strategie is voor een organisatie zijn sommige indicatoren belangrijker (kritischer) dan andere indicatoren.

#procesmeting, #procesverbetering, #Innovatieprocessen, #Businessdevelopment processen, #KPI

Procesmanagement

bottom of page