top of page
Voorbeld_referentiemodel.PNG

Procesmodellen (BPMN2)

Er zijn 4 typen modellen binnen BPMN2

- Contextmodel: hierin wordt de organisatie en haar
  context gemodelleerd. Voorbeeld

- Functionele flow diagram: hierin 

bottom of page